Rommelplek

Elk huis heeft het, een of meerdere rommelplekken waar zomaar ineens weer een berg spullen ligt die er niet thuis horen. Meestal hebben die spullen wel een vaste plek, denk aan sleutels, briefjes, post of knutselspullen. Het dagelijks opruimen helpt meestal wel maar één keer per week er goed naar kijken is vaak nodig.
Maak hiervoor gebruik van de drie D’s :

D : Direct opruimen (het kan op een vaste andere plek waar het thuishoort)
D2 : Daag ! Afscheid nemen van rommeltjes en zaken die al te lang op deze plek liggen (denk aan bonnen, oude zaken etc)
D3 : Dat weet ik nog niet : spullen waarvan je even niet weet waar ze thuis horen. Plaats deze in een bak en herplaats ze later (dit kan ook in de afval zijn of naar de kringloop)

De rommelplek opruimen doe je als volgt :

 • Opruimen volgens de 3d’s
  •  Direct opruimen van wat niet op tafel hoort
  •  Daag : afscheid nemen van rommeltjes en wat weg kan
  • Dat weet ik nog niet : plaat geven in de bak en op een later moment herplaatsen.
   Gebruik de bak zo min mogelijk, alles in huis heeft een vaste plek
 • Afnemen van de rommelplek met een klamvochtige doek.
 • Doel voor volgende week vaststellen : wat mag er niet meer liggen dat er wel elke keer ligt